Wat is dyslexie?

Dyslexie is een hardnekkige stoornis bij het technisch lezen en/of spellen. Het heeft niets te maken met de intelligentie van een kind. Ondanks extra oefenen blijven de problemen met lezen en/of spellen bestaan.
Kinderen of jongeren die problemen hebben met lezen of spellen, kunnen het onderwijs minder goed volgen. Daar moet immers veel gelezen en geschreven worden.
In veel gevallen lijdt hun zelfvertrouwen daar onder.

Dyslexie is beslist geen luiheid, gebrek aan intelligentie of modeziekte.
Dyslexie is wel een (ernstig) probleem bij het lezen en/of spellen, dat een bedreiging
vormt voor de ontwikkeling van een kind.