De Praktijk

Logopedie- en Dyslexiepraktijk Tiel (AGB-code: 05000211)

(Kwaliteitstoets behaald op 30-04-2015)
(Kwaliteitstoets behaald op 28-04-2017)
(Kwaliteitstoets behaald op 19-04-2019

Praktijklocaties

Eerstelijns Centrum Tiel
Dodewaardlaan 5.06a
4006 EA Tiel
Telefoon: 0344-630676
e-mail: info@logopediepraktijktiel.nl

De praktijk is gevestigd in het Eerstelijns Centrum Tiel (ECT). Het ECT is te vinden tegenover de brandweerkazerne.

Passewaaij
Koerierspad 3-5
4007 TS Tiel
Telefoon: 06-34773332
e-mail: passewaaij@logopediepraktijktiel.nl

De praktijk is gevestigd in het Centrum voor Kinderen Passewaaij (naast het Winkelcentrum Passewaaij)

Logopediepraktijk HG Bos-van der Heijden (AGB-code 05-000153)

Praktijklocaties:

Eerstelijns Centrum Tiel
Dodewaardlaan 5.06
4006 EA Tiel
Telefoon: 0344-630676
e-mail: info@logopediepraktijktiel.nl

De praktijk is gevestigd in het Eerstelijns Centrum Tiel (ECT). Het ECT is te vinden tegenover de brandweerkazerne.

Passewaaij
Koerierspad 5
4007 TS Tiel
Telefoon: 06-34773332
e-mail: passewaaij@logopediepraktijktiel.nl


De praktijk is gevestigd in het Centrum voor Kinderen Passewaaij (naast het Winkelcentrum Passewaaij)

Openingstijden van beide praktijken:

maandag tot en met vrijdag: 8.30 – 17.30 uur (beide locaties)
donderdagavond: 18.30 – 21.00 uur (locatie Dodewaardlaan)
Op donderdagochtend vinden er op de locatie Passewaaij, op dit moment, geen behandelngen plaats.

Aanmelden:

Aanmelden voor een (advies) gesprek, onderzoek of behandeling kan via de telefoon, per e-mail of via het aanmeldingsformulier op deze site.

Team: 

Ons team bestaat uit logopedisten die elk hun eigen specialisaties hebben op het gebied van:

 • spraak-en taalproblemen bij kinderen
 • taal-en spraakstoornissen bij kinderen met een “rugzakje” (cluster 2)
 • afwijkende mondgewoonten
 • logopedische stoornissen bij neurologische problemen (afasie, dysarthrie, dysfagie en Parkinson)
 • lees-en spellingproblemen en dyslexie
 • stemproblemen
 • hyperventilatie
 • spraak-en taalproblemen bij kinderen met autisme, ADHD en PDD-NOS
 • onvoldoende auditieve vaardigheden en auditieve verwerkingsproblemen (AVP)
 • articulatietraining bij volwassenen
 • schisis
 • pre-verbale logopedie