Behandeltraject

Wat neemt u de eerste keer mee

Bij de eerste afspraak neemt u de verwijzing van de huisarts, tandarts of medisch specialist mee. Indien de verwijzing door een logopedist van school (GGD-logopedist) is geregeld neemt u dan ook de formulieren mee die u van haar/hem heeft ontvangen. Daarnaast verzoeken wij u vriendelijk om het pasje van uw zorgverzekeraar mee te nemen.

Intake en onderzoek

Indien u zichzelf of uw kind aanmeldt bij Logopediepraktijk Tiel of Dyslexiepraktijk Tiel zal er een anamnese worden afgenomen. Dit is een vragenlijst die over de klacht gaat. Aan de hand daarvan wordt bekeken welke observaties en onderzoeken afgenomen gaan worden. Uiteraard worden de resultaten met U besproken.

Logopedische begeleiding

Indien uit onderzoek blijkt dat logopedische begeleiding nodig is wordt er een behandelplan gemaakt. De therapie heeft als doel om de logopedische stoornis te verhelpen of te verminderen. Voor het bereiken van de doelen uit het behandelplan is het van belang om, met u als ouder, samen te werken. Daarnaast kan het belangrijk zijn om met andere disciplines samen te werken zoals huisartsen, tandartsen, othodontisten, medisch specialisten, psychologen, orthopedagogen, leerkrachten, intern begeleiders, remedial teachers, ambulant begeleiders en collega logopedisten.

Tijdens de behandeling worden adviezen gegeven aan de omgeving van het kind of aan de familie van een patiënt.

Een logopedische behandeling duurt ongeveer 30 minuten en zal 1-2 keer per week plaatsvinden afhanklijk van de ernst van de klacht.

Afsluiting logopedische therapie

De behandeling wordt beeïndigd indien de doelen uit het behandelplan zijn bereikt.