Praktijk Nieuws

Logopedie- en Dyslexiepraktijk Tiel heeft de Kwaliteitstoets Logopedie behaald

Op 19 april 2019 heeft onze praktijk de Kwaliteitstoets logopedie behaald. Hiermee zijn wij de tweede Logopediepraktijk in Gelderland en de eerste Logopediepraktijk in de Betuwe die de toets, voor de derde keer, heeft laten afnemen en met een positief resultaat heeft afgesloten (100% score). Indien gewenst kunt u hier het Auditrapport en het Certificaat inzien.

Wat is een kwaliteitstoets?

Een toets wordt beschreven als een kwalitatieve toetsing van het zorgproces of elementen ervan. Het is een systematisch en onafhankelijk onderzoek naar de kwaliteit van processen, producten of diensten in de zorg. Tijdens een toets wordt vooral gekeken naar de borging van de diverse processen en de wijze waarop men dit geregeld heeft.
Gedurende de uitvoering van de Kwaliteitstoets logopedie zullen aantoonbare bevindingen worden vastgelegd. Deze bevindingen (toetsuitkomsten) moet de aanvrager inzicht verschaffen over het kwaliteitsniveau in de breedste zin van het woord. De toetsuitkomsten worden altijd verwerkt in een rapportage. Deze bestaat naast een algemeen praktijkrapport uit een aantal toetsbevindingen welke tijdens de Kwaliteitstoets naar voren zijn gekomen en van waaruit de logopedist (=auditee) zijn eventuele verbetertraject kan vormgeven.
Bij het zorgvuldig uitvoeren van een Kwaliteitstoets logopedie is het noodzakelijk dat alle betrokken partijen zich conformeren aan de afspraken die gemaakt worden. Het gaat hierbij om logistieke afspraken, procedurele afspraken, gedragsregels en afspraken over de gebruikte instrumenten.

Nieuwe Vestiging in Tiel (passewaaij)

Wij hebben een nieuwe locatie: in de wijk Passewaaij. Wij komen op deze manier tegemoet aan de vraag van patiënten, scholen, ouders en andere zorgverleners en instanties om ons te vestigen in Passewaaij. Op deze plekken is behoefte aan logopedisten die gespecialiseerd zijn in het onderzoeken en behandelen van kinderen in de leeftijd van 2-18 jaar. Ouders hoeven nu niet meer naar het Eerstelijns Centrum Tiel te rijden om gespecialiseerde (logopedische) hulp te krijgen. Onder het kopje praktijk kunt u de adressen en telefoonnummers vinden.

Vergoeding Logopedie 2019 en 2020

Ook in 2019 en 2020 zal Logopediepraktijk Tiel met alle zorgverzekeraars weer een contract afsluiten. Logopedie wordt in 2019 en 2020 vergoed vanuit de basisverzekering. Kinderen jonger dan 18 jaar hebben geen eigen risico voor logopedische begeleiding.

Wachtlijst

Op dit moment is er geen wachtlijst!!!
Wij streven ernaar om U of uw kind zo spoedig mogelijk in te plannen. Soms kan het zijn dat u op een bepaalde tijd en/of dag wilt komen. Het zou kunnen zijn dat U dan enkele weken moet wachten.

Cursussen

Cursus Spellingproblemen! En dan…? Erik Muller volgt deze cursus.
Met behulp van theoretische onderbouwing en recente wetenschappelijke inzichten leert men meer over spelling, spellingmethoden en spellingbegeleiding in de klas of in de vrijgevestigde praktijk. Na de cursus weet men beter wat wel of juist niet te doen met leerlingen met spellingproblemen of dyslexie. Behalve theorie is er tijdens de cursus aandacht voor de praktijk middels ervaringsgerichte opdrachten en workshops.

Oromyofunctionele therapie:
Oromyofunctionele therapie kan de orthodontische behandeltijd verkorten dan wel relaps voorkomen. In deze cursus wordt aandacht besteed aan veelvoorkomende vormen van afwijkend mondgedrag in relatie tot orthodontische afwijkingen en de behandeling daarvan door de logopedist.

Logopediepraktijk Tiel geeft cursussen Spraakafzien

Spraakafzien is het aflezen van spraakklanken van iemands mond gecombineerd met non-verbale informatie zoals gezichtsuitdrukkingen en lichaamstaal. Spraakafzien is een belangrijkhulpmiddel bij het verstaan van spraak, maar ook mimiek en lichaamstaal zijn van groot belang. Onder begeleiding van een deskundige logopedist kan men oefeningen doen om het spraakafzien te verbeterendoor het leren combineren van u hoort en wat u aan mondbeweging, gezichtsexpressie, houding en gebaren ziet.

De cursus is bedoeld voor kinderen en volwassenen die slechthorend of doof zijn en graag het spraakafzien willen verbeteren. Naast hulpmiddelen als het het gehoortoestel en huisaanpassingen kan het spraakafzien een belangrijke ondersteuning bieden bij het spraakverstaan en zo de communicatie verbeteren.

Er zijn 2 vormen van logopedische begeleiding: individuele therapie (eventueel met partner) en groepsbehandeling (meerdere slechthorenden eventueel met partners).