Zonder verwijzing naar Logopedie Tiel

DTL staat voor Directe Toegankelijkheid Logopedie. Sinds 1 augustus 2011 is het mogelijk om een afspraak bij de logopedist te maken zonder een verwijzing van de huisarts. De logopedie is daarmee direct toegankelijk geworden.
Tijdens de eerste afspraak bij de logopedist wordt er een screening uitgevoerd, de  DTL-screening.  Met deze screening bekijkt de logopedist in 15 minuten of er sprake is van een logopedisch probleem en of er een behandeling gestart kan worden.

Mochten er tijdens de screening andere klachten en of ziekte-beelden gevonden worden dan kan de logopedist u adviseren om toch eerst naar de huisarts te gaan. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een kind waarvan de logopedist vermoedt dat er KNO-problemen meespelen die van invloed kunnen zijn op de logopedische behandeling. De uitslag en gegevens verkregen met de screening worden in overleg met de cliënt of zijn ouders doorgegeven aan de huisarts.

Alle logopedisten van logopediepraktijk Tiel hebben de DTL-cursus gevolgd en zijn bekwaam om de screening af te nemen. Afhankelijk van de zorgverzekeraar wordt Directe Toegankelijkheid Logopedie wel of niet vergoed.

Indien de DTL-screening niet vergoed wordt door de zorgverzekeraar dan is er wel een verwijzing van de huisarts nodig.

Indien u zonder verwijzing naar ons toe wilt komen adviseren wij u om één van onderstaande vragenlijsten in te vullen. U neemt het ingevulde formulier de eerste keer mee naar de logopedist.

Inschrijfformulier_DTL_Kinderen.pdf

Inschrijfformulier_DTL_Volwassenen.pdf